Torgny lagmann, begynnelsen av 1000-tallet, svensk lagmann i Tiundaland i Uppland. Ifølge tradisjonen i Heimskringla var det den truende holdning han og bøndene inntok på tinget som tvang Olof Skötkonung til forlik med Olav Haraldsson.