Einar Sokkeson, grønlandsk høvding, sønn av Sokke Toresson på Brattalid, den mektigste høvding på Grønland. Han kom ifølge Flateyarbók til Norge omkring 1124 med mye tannvare (hvalrosstenner) og hvalrossreip. Han forærte kong Sigurd Jorsalfare en hvitbjørn (isbjørn) som vederlag for at han fikk tillatelse til å reise et bispesete på Garðar. En klerk ved navn Arnald ble den første i bispestolen der. Einar Sokkeson skal ha blitt drept i en strid med noen norske og islandske kjøpmenn som kom til Grønland.