Hall Torarinsson, norrønt Hallr Þórarinsson, 995–1088, islandsk bonde, bodde i Haukadal på Vest-Island; fosterfar til den islandske historieskriveren Are Frode. Are, og etter ham Snorre, roser ham som en klok og sannferdig mann med godt minne; han skal ha hatt handelsfellesskap med Olav den hellige og husket sin egen dåp 998. Hall er blant Ares hjemmelsmenn for 1000-tallets historie.