Skånelagen, samling av lover fra middelalderens Skåne, Halland og Blekinge. Eksisterer i en dansk redaksjon fra 1202–15 og en noe yngre avskrift på latin, trolig en oversettelse av den danske teksten. En av de mange avskriftene av den danske redaksjonen er gjort med runer – muligens et bevisst arkaiserende trekk i forsøk på å gi loven inntrykk av høy alder.