(Skapti Þóroddsson), islandsk lovsigemann og skald. Fungerte som lovsigemann fra 1004 til sin død, gjennom et lengre tidsrom enn noen før eller etter ham. I hans funksjonstid skal femteretten, den høyeste domstol på Alltinget, ha blitt opprettet og holmgang avskaffet.