Erik, lå ifølge Adam av Bremen i strid med en tronkrever av samme navn om kongeverdigheten etter Stenkil Ragnvaldsson. I denne striden falt en mengde av svearnes beste menn «og begge Erikene», heter det. Hendelsen er av senere forskere tidfestet til mellom 1066 og 1072.