Orknøyjarl, styrte Orknøyene sammen med sin halvbror, Harald, fra ca. 1122. I tiden omkring 1130 ser det ut til at han kom i konflikt med frender i Skottland, som hadde skotsk støtte, og frender i Norge, lendmannen Kol Kaleson på Agder og dennes sønn, Ragnvald Kale. Disse fikk i 1130-årene Harald Gilles støtte. Pål søkte forgjeves å hevde en selvstendig politisk stilling for jarledømmet på Orknøyene, men måtte gi tapt og godtok til slutt Ragnvald Kale Kolsson som sin samjarl. Pål skal ifølge sagaen ha innført et vetesystem på Orknøyene. Hans motstandere i Skottland klarte til slutt å rydde ham av veien. Han etterlot seg ingen kjente etterkommere.