Peder Sunesøn, dansk geistlig, sønn av Sune Ebbesøn, bror av J. og A. Sunesøn, spilte sammen med disse en fremtredende rolle i Valdemarstiden. Biskop i Roskilde 1191, ledet 1198 et krigstog mot markgreve Otto av Brandenburg og lot bygge Roskilde domkirke og Vor Frue kirke i København.