Standhale, tilnavn som ble brukt om lendmannen Bård Brynjulfsson fra Sunnmøre (omkr. 1150), som opprinnelig tilhørte kong Øysteins parti og var en av formynderne for den vesle kong Sigurd Haraldsson. Han gikk senere liksom flere andre lendmenn over til Øysteins bror, Inge Krokrygg. Bårds slekt ble etter ham kalt Standhale-ætten.