Egil Åskelsson, høvding fra Averøy på Nordmøre. Han var en av lederne for det opprør som Steigar-Tore reiste mot Magnus Berrføtt. Etter en kamp mot Magnus på Helgeland skal både han og Tore ha blitt fanget og hengt.