Sune Ebbesøn, dansk stormann, sønnesønn av Skjalm Hvide og far til de berømte Sunesønnene; av dem var erkebiskop Anders Sunesøn den fremste.