Vintersittere, kaltes de fremmede handelsmenn som i middelalderen, uten å inneha norsk borgerskap, tok vinteropphold i en kjøpstad. I vintermånedene drev de både med utsalg av importvarer og kjøpte opp holdbare bondevarer for eksport i neste vår- og sommersesong.