Folkland, i norrøn tid den del av Norge som én folkeætt (f.eks. trønderne) bodde i; i Sverige hver av de tre deler som i middelalderen utgjorde Uppland.