Värend, historisk region i Sverige, sørlige Småland, omfattet i middelalderen fem herreder: Allbo, Kinnevalds, Norrvidinge, Konga og Uppvidinge. I tidlig middelalder utgjorde Värend et eget bispedømme med biskop i Växjö. Innbyggerne ble kalt virdar, og bevarte på grunn av sin relative geografiske isolasjon fra omverdenen lenge et gammeldags kulturelt særpreg med egne rettsregler, som bl.a. gav kvinner lik arverett med menn. Virdarnes kamp for uavhengighet av den svenske sentralmakten kulminerte med Dackefeiden 1542-43. Etter Nils Dackes nederlag for Gustav Vasa opphørte Värend som administrativ enhet.