Burislev, navn på to svenske prinser fra 1100-tallet, nevnt i Valdemars jordebok og i opptegnelser fra Vreta kloster.