Styrme Frode Kåresson, islandsk geistlig, var lovsigemann før han 1235 ble prior i klosteret på Viðey utenfor Reykjavík. Han var nær venn av Snorre Sturlason og oppholdt seg lenge hos ham – muligens som en slags sekretær eller skriver for sagaforfatteren. Han leverte bearbeidelser av den gamle Landnámabók, av Sverres saga og av den gamle saga om Olav den hellige; den sistnevnte danner grunnlaget for den såkalte legendariske Olavssaga.