Allsherjarting, felles ting for et helt landskap i norsk middelalder, f.eks. Øreting.