Ragnvald Brusesson, orknøyjarl. Deltok i slaget på Stiklestad på Olav Haraldssons side. Ble av Magnus den gode innsatt som jarl på Orknøyene etter sin far. Overfalt og drept av farbroren Torfinn jarl. Ragnvald bygde visstnok den første kirken i Kirkevåg (Kirkwall); den var vigslet til St. Olav.