Torgils Knutsson, svensk marsk og riksråd, styrte under kong Birgers umyndighet (1290–98). Ved krigstog og festningsanlegg (Viborg) styrket og utvidet han det svenske herredømmet i Finland. Han hadde trolig skyld i bruddet mellom kongen og hans brødre, for han ble fanget på sin gård Lena og henrettet da det kom til forlik mellom dem. At han først ikke ble begravd i innviet jord, tyder på at han også hadde kirkens menn imot seg.