Sturla Sigvatsson, islandsk stormann, sønn av Sigvat Sturlason og brorsønn av Snorre Sturlason, ble innviklet i drapssaker og foretok en reise til Roma for å oppnå avlat. 1234–35 var han i Norge og lovet kong Håkon å arbeide for å legge Island under kongen, men da han falt i slaget på Ǫrlygsstaðir, hadde han bare greid å gjøre seg til herre over Vestfjerdingen. Sturla Sigvatsson var en lærd og historisk interessert mann.