Esbern Snare, dansk stormann, eldste sønn av Asser Rig og bror av erkebiskop Absalon; sluttet seg til Valdemar den store, som han 1157 førte fra Roskilde til Jylland. Han var med i striden mot venderne, bl.a. da danskene tok Rügen (1168). I Kalundborg bygde han festningen og kirken med fem tårn. Tilnavnet fikk han visstnok pga. den rådsnarhet og dristighet han viste i mange kritiske situasjoner.