Niels Ebbessøn, dansk opprørsleder; var ifølge samtidige beretninger en «Herremand» fra Nord-Jylland, men om hans liv før 1340 vet man intet; bare over det siste halvår av hans liv faller det lys. Grev Gerhard 3 av Holsten, som hadde fått Jylland i pant for lån til danskekongen, var kommet til Nord-Jylland for å drive inn skatter og kue ulmende opprørstendenser. Han lå i Randers med store styrker, men en natt red Niels Ebbessøn med et halvt hundre mann inn i byen, bløffet seg forbi vaktene, brøt seg inn i grevens hus, drepte ham og forsvant. Som fører for jydenes oppstand mot fremmedveldet gikk Niels Ebbessøn deretter til angrep på de holstenske borgere i landet, men falt 2. november samme år utenfor Skanderborg. Hans lik falt i fiendens hender og ble lagt på steile. I dansk diktning og bildende kunst er Niels Ebbessøn ofte blitt skildret, således i romaner av B. S. Ingemann og H. F. Ewald, i skuespill av Michael W. Brun og Kaj Munk, i en gammel dansk folkevise og i malerier av Carl Bloch og Agnes Slott-Møller.