Organisk kjemi

Organisk kjemi er eit fagområde innan kjemi som omhandlar dei aller fleste kjemiske sambindingane der karbon inngår, dei såkalla organiske sambindingane. Kjemi blir delt inn i to hovudgrupperingar, organisk kjemi og uorganisk kjemi. Stoff som inneheld karbon, blir kalla organiske stoff. Nokre enkle karbonsambinding, som karbonoksid, karbonat, karbidar og liknande, blir likevel rekna som uorganiske sambindingar. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel