Benzyl er et annet navn på den kjemiske forbindelsen –CH2C6H5, som er et hydrogenkarbonradikal. Stoffet inngår i benzylforbindelsene.