Diaminer, aminer som inneholder to aminogrupper, NH2, i molekylet. Viktige diaminer er benzidin, dianisidin, fenylendiamin og tolidin, som alle brukes i fargestoffindustrien. Diaminer av typen RNH(CH2)3NH2 har betydning som korrosjonsinhibitorer, tilsetning til petroleumsprodukter og som mellomprodukter i kjemiske synteser.