En kjemisk forbindelse er et derivat av en annen når den formelt kan avledes av denne ved ombytting av visse atomer (især hydrogen) eller atomgrupper (f.eks. hydroksyl OH) med andre. Både kloreddiksyre, CH2ClCOOH, og acetylklorid, CH3COCl, er derfor derivater av eddiksyre, CH3COOH. Videre er nitrobenzen, C6H5NO2, og anilin, C6H5NH2, derivater av benzen, C6H6. Den praktiske fremstilling av derivater har stor betydning i syntetisk og analytisk organisk kjemi.