Acyl eller acylgruppe er det samme som syreradikal.