Apiezon er fett som har svært lavt damptrykk og derfor er særlig egnet til bruk ved arbeider i høyvakuum.