Diaziner, heterosykliske ringsystemer som består av fire karbonatomer og to nitrogenatomer. Alt etter den innbyrdes plassering av atomene i ringen, dannes det tre isomere diaziner. Av disse er pyrimidin (1,3-diazin) den viktigste. Substituerte pyrimidinringer knyttet sammen med andre ringsystemer inngår i mange viktige plantebaser, f.eks. purinstoffene, i nukleinsyrene og i mange legemidler. Se aziner.