Løselighetsparameter, størrelse (kvadratroten av et stoffs kohesjonsenergitetthet) som kan brukes til å finne egnede løsemidler for et stoff. En væske med samme eller nær samme løselighetsparameter som stoffet vil nemlig som regel være et godt løsemiddel for dette. Det er utarbeidet tabeller over slike parametre for et stort antall faste stoffer og væsker, særlig organiske.