Hydrofob binding, fysisk binding som av og til opptrer mellom to makromolekyler, f.eks. av et protein løst i vann, og som skyldes at hydrofobe grupper i molekylene foretrekker kontakt seg imellom fremfor med vannmolekylene.