Azo-, forstavelse for betegnelse av atomgrupperingen –N=N– i systematiske navn på organisk-kjemiske forbindelser. Se azoforbindelser.