Asymmetrisk karbonatom, kiralt karbonatom, begrep i organisk kjemi, betegner et karbonatom bundet til fire forskjellige atomer eller atomgrupper. En konsekvens av asymmetrien (kiraliteten) er muligheten for optisk aktivitet (se stereokjemi).