Lipider er en fellesbetegnelse for de egentlige fettstoffene (triglyseridene) og for de fettlignende stoffene, lipoider, hvis viktigste grupper er voks, fosfolipider, glykolipider, karotenoider og steroider. Lipider karakteriseres ved varierende løselighet i visse organiske løsemidler som eter, alkohol, benzen, og for det meste ved uløselighet i vann. Se også fett.