Konjugerte dobbeltbindinger, system av dobbeltbindinger i organiske stoffer etter skjemaet Forbindelser som inneholder konjugerte dobbeltbindinger, viser i kjemisk henseende eiendommeligheter som er av betydelig teoretisk interesse. Teorien for konjugerte dobbeltbindinger er basert på kvantemekaniske beregninger.