Gamma-, forstavelse i organisk kjemi. Har betydning ved navngivelse av hydrokarboner, der karbonatomene angis med greske bokstaver. Gamma-alkohol betyr dermed en alkohol der OH-gruppen er bundet til tredje karbonatom, mens gamma-olefin betyr at det har en dobbeltbinding mellom tredje og fjerde atom.