Diastereometri, (av dia- og gr. 'fast legeme' og 'mål'), en form for stereoisomeri innen kjemien. To diastereomere forbindelser har identiske konnektivitetsforhold, men deres molekyler er i motsetning til et par enantiomere forbindelser ikke speilbilder av hverandre. Dette skyldes at de har ulike konfigurasjoner for et eller flere kirale sentre, men ikke for alle.