Alisykliske forbindelser, (av alifatisk og syklisk), eldre betegnelse på organiske forbindelser der karbonatomene er knyttet sammen i ringer. I sine kjemiske egenskaper ligner de på de alifatiske forbindelsene.