Asymmetrisk syntese, fremstilling av kjemiske forbindelser slik at man får dannet så mye som mulig av den ene enantiomeren (speilbildeformen, se enantiomeri) av molekylet som mulig uten å danne den andre. Da enantiomere molekyler har ulike biologiske og kjemiske egenskaper, er det viktig at legemidler foreligger i kun den ene ønskede enantiomere formen. Man utvikler derfor metoder for asymmetrisk syntese, særlig katalytiske prosesser, dvs. at man benytter et hjelpestoff (katalysator) som påskynder reaksjonen, men som ikke forbrukes. Katalysatoren, som selv er kiral, vil virke som et templat som bevirker at utgangsstoffet omdannes til produktet med ønsket kiralitet. Nobelprisen i kjemi for 2001 ble tildelt William S. Knowles, Ryoji Noyori og K. Barry Sharpless for deres innsats for å finne nye metoder til dette formålet. Se også stereokjemi.