Benzensprit er 96 prosent etanol tilsatt (denaturert med) 0,25 prosent benzen. Benzensprit brukes nå vesentlig av leger, tannleger og veterinærer.