Alkoholtermometer, termometer fylt med farget alkohol istedenfor kvikksølv. Brukes særlig til å måle temperaturer under kvikksølvets frysepunkt, −39 °C. Alkoholtermometer fylt med etanol kan benyttes helt ned til etanols frysepunkt, −117 °C.