Spalting (hydrolyse) av rørsukker. En løsning av vanlig rørsukker (sukrose) i vann dreier planpolarisert lys til høyre. Hvis løsningen oppvarmes etter tilsetning av en fortynnet syre, eller utsettes for virkningen av visse enzymer, vil rørsukkeret spaltes. Etter spaltningen vil løsningen inneholde en blanding av fruktose og glukose som kalles invertsukker, og som dreier planpolarisert lys til venstre.