Aziner, organiske forbindelser der molekylene består av seksleddete ringer med minst ett nitrogenatom. Det enkleste azinet, C5H5N, kalles pyridin. Inneholder ringen to nitrogenatomer, får vi diaziner. Det mest kjente er pyrimidin. Dette ringsystemet inngår bl.a. i nukleinsyrene. Knytter vi to benzenringer til en diazinring, kan vi få fenazinskjelettet som bl.a. er stamsubstans for en rekke viktige fargestoffer. Inneholder azinringen i tillegg til et nitrogenatom et svovel- eller oksygenatom, kalles forbindelsene tiaziner og oksaziner.