Butener, butylener, hydrokarboner med fire karbonatomer i molekylet, to av disse er bundet sammen med en dobbeltbinding. Tilhører gruppen alkener og forekommer i flere kjemiske former. Kokepunkt fra −6,5 °C til +3,7 °C. Det er to hovedformer: normalbutener (n-butener) med rettlinjet karbonkjede og isobuten (i-buten) med forgrenet kjede. Av normalbutener finnes det to typer: 1-buten, CH3-CH2–CH=CH2, og 2-buten, CH3–CH=CH–CH3. Butener er kjemisk reaktive forbindelser som brukes som råstoffer i den petrokjemiske industri og i oljeraffinerier. Utvalgte n-butener anvendes ved fremstilling av bl.a. butanol, polybuten, butadien, spesielle polyetylenprodukter og høyoktan-bensinkomponenter. Se også isobuten.