Butyl, (til butan), organisk hydrokarbongruppe (radikal) med formelen C4H9– (se alkyl). Fremkommer når man fjerner et hydrogenatom fra en av de to CH3-gruppene i hydrokarbonet butan, CH3CH2CH2CH3. Butylgruppen inngår f.eks. i butylalkohol, C4H9OH, og i butylamin, C4H9NH2.