Cannizzaros reaksjon, (navn etter S. Cannizzaro), kjemisk reaksjon som foregår når visse aldehyder behandles med alkali. Halvparten av aldehydmengden vil da oksideres til den tilsvarende syre på bekostning av den andre halvparten, som reduseres til den tilsvarende alkohol. Benzaldehyd f.eks. vil gi benzosyre pluss benzylalkohol.