Forestring er en kjemisk prosess der det dannes estere, for eksempel ved reaksjon mellom en syre og en alkohol.