Forkoksing, prosess for spalting av organiske stoffer, blant annet også brennstoffer som ved, torv, brunkull og steinkull ved oppvarming («destruerende destillasjon»), til gasser, vandige destillater, tjære og et fast residuum som består vesentlig av karbon og aske. Dette faste stoffet, som blir tilbake i destillasjonsretorten, kalles koks når det gjelder torv, brunkull og steinkull. For tre kaller vi det trekull, og prosessen kalles da trekullbrenning. Steinkull forkokses dels i koksverk for å få fast, tett nyttekoks (sinders), dels i gassverk for å få gass til forskjellige formål og diverse biprodukter, bl.a. løsere alminnelige fyringskoks.