Aluminoksaner, stoffer med generell formel er AlOxR3-2x, der x vanligvis er fra 0 til 1. Ofte oppgir man formlen AlOR, hvor R er et organisk radikal (metyl-, etyl- osv.). Aluminoksaner dannes fra aluminiumalkyler ved forsiktig reaksjon med vann, f.eks. AlMe3 + H2O → AlOMe + 2 CH4 (Me = metyl). Aluminoksaner er oligomere, dvs. flere AlOR-enheter er bundet sammen til større molekyler i tredimensjonale strukturer med sekskanter og firkanter som danner lukkede strukturer. Metylaluminoksan (hvor R = metyl) har siden midten av 1980-årene vært gjenstand for intenst forskning da det aktiverer metallocenkatalysatorer (se kaminskykatalysatorer) for produksjon av ulike plasttyper, særlig polyeten.