Heteroatom er i organisk kjemi et atom som tar karbonets plass i en kjede. Typiske heteroatomer er oksygen, nitrogen og svovel.